Lagar och regler kring gåvor

Gåvor och Julgåva till anställd med värde av mindre än 450kr (inkl mervärdeskatt) är skattefri. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnad för administration och transport av gåvan in.

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Uppdragstagare har även samma regler om skattefrihet som gäller för gåvor till anställda. Det innebär att exempelvis skattefri minnesgåva eller julgåva kan ges till uppdragstagare som har ett varaktigt uppdrag.

Läs mer på skatteverket.se